Controller

Dato: 06.mai.2022

Sted: Stathelle, NO, 3962

Firma: INOVYN

INOVYN er en del av INEOS og er Europas ledende vinylprodusent og blant de tre største på verdensbasis. INOVYN har en årlig omsetning på 3,1 milliarder euro og har ca. 4.200 ansatte med kjemisk produksjon, salg og markedsføring i 8 land over hele Europa.

INOVYNs portefølje består av et omfattende utvalg av ledende produkter som dekker S-PVC; P-PVC;  Spesialvinyler; Organiske klorderivater; Alkalisk klor; Hydrogen og Vinylteknologier.   

INOVYNs årlige kommersielle produksjonsvolum utgjør ca.10 millioner tonn. Besøk  www.inovyn.com og www.ineos.com for mer informasjon.

En spennende stilling med varierte oppgaver innenfor rapportering, kostnadsoppfølging, analyser, prognose- og budsjettarbeid i tett samarbeid med de ulike avdelingene ute i felt. Månedlig rapportering til konsernet vil være en sentral oppgave.  Vi ser for oss at du har erfaring fra produksjonsbedrift, liker høyt tempo, varierende oppgaver og krevende utfordringer. Du er selvgående, tar ansvar og er nysgjerrig på å forstå driverne i businessen. 

 

Arbeidsoppgaver:

•    Månedlig rapportering av actuals og forecast til konsernet.
•    Bidra i prognosearbeid, budsjettprosess samt årsoppgjør.
•    Kostnadsoppfølging - bistand og sparring mot linje- og prosjektledere.
•    Jobbe med forbedringsarbeid og videreutvikling av internkontroll.
•    Løse ad hoc oppgaver.

 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

•    Høyere økonomisk utdanning.
•    Fordel med Controller erfaring fra en produksjonsbedrift.
•    God system- og forretningsforståelse, ønskelig med erfaring fra SAP.
•    Liker høyt tempo og evner å håndtere korte rapporteringsfrister.  
•    Selvgående, tar ansvar og er nysgjerrig på å forstå driverne i businessen.
•    Gode relasjonsbyggende egenskaper på tvers av avdelinger.
•    Behersker engelsk godt.
•    Stillingen rapporterer til Økonomisjef.

 

Søknad:
For spørsmål om stillingen kontakt Økonomisjef Elin Maaren, Mobil: 415 16 415.

Søknadsfrist 29.05.2022

INOVYN er et selskap i INEOS konsernet. INEOS er en global produsent av petrokjemikalier, spesialkjemikalier og oljeprodukter. Konsernet består av 34 virksomheter hver med en stor kjemisk selskapsarv. Konsernet har 183 produksjonssteder i 26 land over hele verden.

Dette gjelder en direkte rekruttering til Selskapet. Vi aksepterer ikke søknader som sendes inn via arbeidsformidlere.